Happy couple embracing and laughing on the beach

മലയാളം

  അന്വേക്ഷണം  പുരുഷന്റെ ഈ അപര്യാപ്തത  ഏറ്റവും കൂടുതലായി  അറിയാവുന്നത്  അവനു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു  മുൻപ് തന്നെ  അവൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ശീഘ്രസ്ഖലനം ഒഴിവാക്കാൻ  കഴിവുള്ള ഒരു ഔഷധത്തിനു  വേണ്ടിയുള്ള   അന്വേക്ഷണം . ആയുർവേദം എന്ന പുരാതന  വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരുഷന്റെ ഈ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മറികടക്കാൻ   പത്തു പച്ചമരുന്നുകളുടെ ഒരു  ചേരുവ  ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു .

Read more
ayurveda

Product

The stronger man need not be the winner. But the man who has control over time, who can hold on longer is a winner every time. Ask a woman; she will confirm this.  How most men fail? Almost all men fail because

Read more
a3

How is it made

Following are the list of natures finest medicinal ingredients that we use in Yelse Time Capsules  

Read more

ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കൂ കേവലം 390 രൂപയ്ക്ക് .

MRP 720 . ട്രയൽ ഓഫർ 390 only!!! Free shipping!!!

Buy Now